1. Jelen dokumentum tárgya, alapvető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Caseking Hungary Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-194015), (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.streamplify.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő látogató, vásárló, Interneten böngésző (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.streamplify.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed különösen, de nem kizárólag a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.streamplify.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Jelen szerződés nem kerül kinyomtatásra, iktatásra, az kizárólag elektronikusan kerül megkötésre, nem kerül aláírásra, magyar nyelven íródik.

Jelen ÁSZF 2022. március 25. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalakon közzéteszi.
 
A szolgáltató adatai:

Cégnév: Caseking Hungary Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.
Központi telefonszám: 06 1 288-1000
Adószám: 25001527-2-41
Közösségi adószám: HU25001527
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-194015
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
 
Adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Vector Kft
Székhely: 6000 Kecskemét, Sörház utca 7.
Adószám: 10574807203
Cégjegyzékszám: 03 09 100666

 

A streamplify.hu weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Ügyfél a streamplify.hu weboldalra történő belépéssel, az azon történő böngészéssel elismeri, hogy jelen ÁSZF részleteit és annak rendelkezéseit megismerte magára nézve kötelezőnek fogadja el.  

A weboldalon megjelenő tartalmak a Szolgáltató tulajdonát képezik. Azok mindennemű letöltése, terjesztése, bárminemű felhasználása tilos a Szolgáltató írásos engedélye nélkül.

 

 

  1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

 
A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg (HUF), amely tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Szolgáltató külön csomagolási díjat nem számol fel.

A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ez a pont természetesen nem érinti Ügyfél azon jogát, hogy az ár megállapítása kapcsán hatósághoz, vagy bírósághoz forduljon.
 
A termékek, az árak, illetve a weboldalon szereplő valamennyi információ a személyes adatok megadása nélkül is megtekinthető. A Szolgáltató azonban egyes aloldalak, vagy egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt Szolgáltató tájékoztatást nyújt az adatkezelés szabályairól, illetve bekéri az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásokat.

Ügyfél köteles a vásárlás/regisztráció során valós adatokat megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek tekinthető. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. 

A tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

Termékek keresése:
Ha nem tudja pontosan egy termék nevét, a kereső segít Önnek megtalálni azt!
A kereső középen, az oldal tetején található, amely a termékek nevében, leírásában és általános tulajdonságaiban keres. A kifejezések sorrendje nem számít, a rutin tartalmazás alapján szűr. Több kifejezés vagy szótöredék megadása esetén az összes olyan találatot lehozza, amely akár egyet is tartalmaz a megadott keresőszavak közül.

  1. A megrendelés menete

 
1. Webáruházunkban magánszemélyek regisztrációval, vagy anélkül is vásárolhatnak, adószámal rendelkező vállalkozások csak a regisztrációt követően, az adószámuk megadását követően vásárolhatnak.

2. A kívánt terméket helyezze a kosárba. A rendelni kívánt mennyiséget a termék megnevezése mellett található mezőben módosíthatja az erre szolgáló fel-le nyilak segítségével vagy akár konkrét számot is beírhat. A kosár ikonra kattintva adott típusú és mennyiségű termék az Ön kosarába kerül, melyet a későbbiekben rendelés véglegesítésig szabadon módosíthat, illetve törölhet. Egy termék részletes leírását az adott cikkre kattintva érheti el, ahonnan a már megismert módon helyezheti azt a kosárba.

3. A kosár tartalmáról állandó rövid tájékoztatást láthat felül a kosár ikonra kattintva.
Figyelem! A termékek kosárba helyezése nem minősül rendelésnek.
A kosár megmutatja aktuális nyitott rendelését, olyan termék, mely készlethiány folytán nem elérhető, nem lehet kosárba helyezni. A kosár tartalmának megtekintése során lehetőség van azok törlésére vagy a rendelni kívánt mennyiség megváltoztatására.

4. Amennyiben a kosár megtekintése után az Ügyfél folytatni kívánja a vásárlást a „Vásárlás folytatása” míg a megrendelés véglegesítése esetén az „Irány a pénztár” gombot kell kiválasztani.

Amennyiben Ügyfél rendelkezik érvényes kuponnal, annak kódját a feltüntetett helyen kell megadni, még a pénztárba lépés előtt.

 

Fizetési módok:

Jelenleg kizárólag az utánvétes fizetési mód választható.

A kiszállítás futárszolgálattal történik. Személyes átvételre jelenleg nincs mód.

A szállítási díj 20 000 Ft-ig 1 500 Ft megrendelésenként. 20 000 Ft felett a kiszállítást ingenesen vállaljuk.

5. Megrendelés véglegesítése. A megrendelés összesítőben a fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A megrendelés véglegesítése előtt az Ügyfél bármikor módosíthatja az adatokat, az előző oldalra való visszalépéssel. A megrendelés véglegesítését és annak beküldését követően az adatok már nem módosíthatóak.

 

6. Visszaigazolás a megrendelésről

A megrendelés elküldését követően Ügyfél e-mail-ben a visszaigazolást kap. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, 48 órán belül Ügyfélhez nem érkezik meg, Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).

7. A megrendelés feldolgozása, a megrendelt termék(ek) kiszállításának elindítása maximum 5 munkanapot vesz igénybe. Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató köteles az Ügyfelet előzetesen értesíteni, a várható késedelem időtartamáról az Ügyfelet tájékoztatni. Ügyfél a tájékoztatást követően dönthet úgy, hogy él Elállási jogával.

 

 

 

 

  1. Fogyasztóvédelmi Tájékoztatás

 
1. Elállási jog
1.1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél (lsd. 45/2014. Korm. rendelet), jogosult a termék adásvételi szerződésétől, a terméknek az átvételi napjától számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállni.
Több termék egy időben történő vásárlása esetén a 14 napos elállási idő, a szerződésben foglalt termékek teljes leszállítását követő napon indul. 
Ugyanígy több termékből vagy szolgáltatásból álló termék esetén az elállási idő az utoljára szolgáltatott tételnek az időpontjától indul.
Bontatlan termékek esetében ez az elállási idő, az átvétel napjától számított 30 nap.
természetesen az elállási jog már a termék leszállítását megelőzően is érvényesíthető, azaz a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék tényleges átvétele előtt is gyakorolhatja elállási jogát. 
 
1.2. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból az Ügyfél felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el: elállási nyilatkozat
 
1.3. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Az Ügyfél terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az előző pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 
1.4. Az Ügyfél elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha az Ügyfél a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége az Ügyfelet terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.
 
1.5. Az Ügyfél kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
1.6. Ha Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató az Ügyfélnek visszajáró összeget az Ügyfél által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 

 

 

1.7. Az Ügyfelet megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:
 
a.) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 
b.) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 
c.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 
d.) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást felbontotta;

2. Jótállás, szavatosság

Az Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, azaz többek között, de nem kizárólag a viszonteladókra, gazdasági társaságokra nem ezen jótállási rendelkezések vonatkoznak):
 
 A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
 
 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Szolgáltató köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.
 
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
  
3. Panaszkezelés
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a weboldalon a panaszkezelésnél részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:
·        Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Ügyfél részére.
·        Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
·        A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
·        Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
 
Online vitarendezési platform
 
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén. Az online vitarendezési platform az alábbi linkre kattintva válik elérhetővé: //ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 
Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem az Ügyfél megelégedésére történt, vagy az Ügyfél panasza elutasításra került, az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (továbbiakban: kamara) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. Az Ügyfél a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat a kamarák illetékességi területéről, valamint az alábbi táblázat is tartalmazza a területileg illetékes szervezetek listáját.
 
4. Felelősség
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 
5. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről az Ügyfélt a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje: 2022. április 2.